Tietoa retkikunnasta

Koostumus

Retkikunta muodostuu lähinnä Oulun yliopiston opiskelijoista, mutta osallistujia on myös Jyväskylän yliopistoista. Kohteen luonteen vuoksi biologian alan opiskelijat ovat porukassa hyvin edustettuina - yli puolet - mutta joukosta löytyy myös maantieteilijöitä, tietojenkäsittelytieteilijöitä, fyysikoita, kemistejä sekä ensihoitajia.

Soopa ja Juhlavaellus

SOOPA ry on Oulun yliopiston partiolippukunta. Lippukuntamme perinteeksi on muodostunut toteuttaa jokaisen viisivuotistaipaleen kunniaksi suurempi, noin kolme viikkoa kestävä juhlavaellus Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuonna 2015 SOOPA ry täyttää 25 vuotta, ja retkikuntamme Boliviaan on tämän juhlavuoden Juhlavaellus! Edellisinä vuosina juhlavaellukset ovat suuntautuneett Huippuvuorille, Grönlantiin sekä Peruun.

Miten vaellus aiotaan toteuttaa?

Vaeltajat muodostavat yhdessä projektiryhmän, joka organisoi rahankeruun ja matkan järjestelyt. Vaellusta varten ryhmä jakaantuu pienempiin vaellusryhmiin, jotka toimivat reissulla itsenäisesti.

Rahoitusta kerätään erilaisilla rahankeruutempauksilla, joihin kuuluvat mm. talkootyö erilaisissa tapahtumissa, keksien ja karkkien myynti sekä sponsori- ja avustushankita.

Projektityöskentely ja roolijako

Projektiryhmämme organisaatio koostuu projektipäälliköstä ja toimihenkilöistä:

Antti Pekkala, projektinjohtaja, 044-3442386. antti.3.pekkala (at) student.oulu.fi  
Tapio Tuomaala, rahastonhoitaja, tapio.tuomaala (at) student.oulu.fi
Mika Impiö, tiedottaja, sponsorisuhteet, ensiapuvastaava, 040-4134651, mika.impio (at) lshp.fi
Anna-Maria Borshagovski, matkanjohtaja
Viivi Hyppönen, matkanjohtaja
Max Kujala, videokuvaus ja dokumentointi

Projektiryhmän muut jäsenet:
Mari Eskelinen
Sonja Hurskainen
Heini Remes
Taru Heikkinen
Venla Virtanen
Maiju Kemppainen
Henri Pauna

Projektilla ei ole varsinaista johtokuntaa, vaan toiminnan koordinointi tehdään kerran kuussa kokoontuvassa ohjausryhmässä. Ohjausryhmän jäsenistöä kierrätetään koko ryhmän sisällä. Näin kaikki pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Tehtävät jaetaan kahden viikon sykleissä ja ohjausryhmä pyrkii kohdentamaan ne ryhmäläisille kunkin omien kiinnostusten ja taitojen perusteella. Tehtävienhallinan apuna käytämme Trello -projektinhallintajärjestelmää. Lisäksi koko ryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi juhlavaelluskokoukseen, missä voimme tehdä koko ryhmää koskevia isoja päätöksiä. SOOPA ry:n hallitus ohjaa ja valvoo projektin etenemistä.

Support team


Itse juhlavaelluksen ajan 10.8.-7.9. ryhmäämme tukee ja kotimaassa päivystää kaksihenkinen support team:
Antti Yrjölä
Taina Romppanen
Support teamiin ja ryhmäämme saat yhteyden sähköpostiosoittestamme: tutkimusmatkaboliviaan@gmail.com