perjantai 19. heinäkuuta 2013

Jesuit Missions of Chiquitos

 Olemme siis lähdössä vaeltamaan Boliviaan. Vaikka matkan päätavoitteena on vaeltaminen ja Bolivian luontoon tutustuminen, ei ole mitään syytä olla tutustumatta myös Bolivian kulttuuriin, se kun on varsin erilainen kuin meidän omamme. Netissä surffaamalla löytyi aika pian tietoa, että itse asiassa jopa UNESCOn maailmanperintökohde sijaitsee Boliviassa. Santa Cruzin osavaltiossa sijaitsee 10 niin kutsuttua ”Jesuit Missions” tai ”Jesuit Reductions” (reducciones de indios), ja kuusi näistä muodostaa UNESCOn ”Jesuit Missions of Chiquitos:in”.

So we are going on a hike to Bolivia. But even though the main purpose of our travel is hiking and experiencing Bolivian nature, there is no reason why we should not take cultural aspects into consideration as well. Especially as we can expect Bolivian culture to be quite different from our own. Taking a look at several, one very quickly finds the information, that there is actually a UNESCO world heritage site located in Bolivia. In the Santa Cruz department of Eastern Bolivia we can find the remains of 10 so-called Jesuit Missions or Jesuit Reductions (reducciones de indios), 6 of which together form the UNESCO world heritage site “Jesuit Missions of Chiquitos“.

San Javierin kirkko/Church of San Javier 
Mutta mikä ihmeessä on Jesuit reduction? En ollut koskaan ennen kuullutkaan tuota sanaa, mutta olen aina innokas oppimaan jotakin uutta: suomeksi paikoista käytetään nimitystä jesuiittojen reduktiot tai jesuiittojen lähetysasemat. ”Indian reductions” ovat jesuiittojen (katolisen kirkon sääntökunta) Keski- ja Etelä-Amerikkaan rakentamia kyliä tai kaupunkeja, joiden päätarkoitus oli alkuperäisten asukkaiden käännyttäminen kristinuskoon. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että paikalliset kerättiin lähetysasemiin helpottamaan heidän hallitsemistaan, verottamistaan ja kristillistämistään. Boliviassa paikallisilta vaadittiin vain kristinuskoon kääntymistä. Heidän ei ollut pakko omaksua eurooppalaista kulttuuria niin kuin muissa maissa, vaan he saivat pitää esikoloniaaliset perinteensä.

So what on earth is a Jesuit reduction? I had never heard of it before, but I am always willing to learn something new. Indian reductions are towns erected for indigenous people by Jesuit missionaries (a religious order of the Catholic Church) in Central and South America in order to Christianize the indigenous population. It meant that local people were gathered in those reductions to facilitate government, taxation and Christianization. In Bolivia, the indigenous population only had to convert to Christianity. They did not have to adopt European values as it was the case in other countries, but were allowed to retain their pre-colonial cultural practices.

Concepciónin pohjapiirros/Layout of Concepcíon
Lähetysasemien konsepti oli hyvin kehitelty: Mallina toimivat ihanteelliset kaupungit, kuten Thomas Mooren ”Utopia” ja Philip Sidneyn ”Arcadia”. Kaupungit rakennettiin paikkoihin, joissa tulvariski oli pieni ja joissa ympäristö tarjosi tarpeeksi puita rakennusmateriaaliksi. Asemien pohjapiirros oli aina samantyyppinen: Kaupungin keskellä oli iso aukio, jonka yhdellä reunalla sijaitsi kirkko ja intiaanien talot muilla. Usein asemilta löytyi myös kouluja, sairaaloita, työpajoja sekä ”Casas de Misericordia” (talo leskille ja hylätyille naisille). Keskiaukiolla oli risti ja lähetyspyhimyksen patsas. Paikalliset päälliköt (jotka saivat käskyjä jesuiitoilta) hallitsivat lähetysasemia, valkoihoisia ei sallittu (jesuiittapappeja lukuun ottamatta) ja asemien virallinen kieli oli chiquito. Jesuiitat karkotettiin Espanjan valtakunnasta 1767. Karkotuksen jälkeen lähetysasemat useimmiten hylättiin, mutta jotkut säilyivät kaupunkeina.

The concept of the reductions was rather well developed: The towns were inspired by ideal cities like those from Thomas Moore’s “Utopia” or from Philip Sidney’s “Arcadia”. They were built in zones that could not be flooded and provided sufficient amount of wood for construction. The layout of the reductions was always quite similar. There was a central square, with the church facing one side of the square and the houses of the Indians facing the other 3 sides. Schools, hospitals, workshops and “Casas de Misericordia” (a house for widows and abandoned women) were also frequently found in the reductions. On the central square there was also a cross and a statue of the mission saint. The reductions were governed by local chiefs (which nonetheless received orders from the Jesuits), no white men (except the Jesuit Fathers) were allowed to enter the reduction and Chiquito was the only authorized language in the reductions. The Jesuits were expelled from the Spanish realm in 1767. After the Expulsion of the Jesuits, Jesuit reductions were mostly abandoned, but some remained as towns.

Lähetysasemien sijainti/Location of Reductions 
“Jesuit Missions” eli jesuiittojen lähetysmatkat perustettiin vuosina 1696-1760. UNESCOn maailmanperintökohteeseen kuuluvat lähetystyökohteet San Francisco Javier, Concepción, Santa Ana de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco ja San José de Chiquitos. Sen lisäksi Santo Corazónin, Santiago de Chiquitosin ja San Ignacio de Velascon lähetysasemat ovat vielä hyvässä kunnossa, San Juan Bautistan asema taas on nykyään raunioina.

The Jesuit Missions were founded between 1696 and 1760. The Missions included into the UNESCO world heritage site are San Francisco Xavier, Concepción (founded in 1699), Santa Ana de Velasco, San Miguel de Velasco, San Rafael de Velasco and San José de Chiqitos. Moreover, the reductions of Santo Corazón, Santiago de Chiquitos and San Ignacio de Velasco are also still intact, whereas the reduction of San Juan Bautista is now in ruins.

San José de Chiquitos 
Mitä lähetysasemissa siis on nähtävää ja miten pääsemme sinne? Jesuiittojen parhaiten säilyneet puu- ja savitiilikirkot löytyvät Boliviasta. Kaupungit ovat enemmän tai vähemmän ehjiä, useat on palautettu alkuperäiseen kuntoon (tai ovat nyt restaurointivaiheessa). Siellä odottavat arkkitehtuurin aarteet sekä muut nähtävyydet, kuten paikallinen musiikki, käsityö ja taide. Kokonaismatka ”the mission circlessa” (rengasreitti kaikille UNESCO-lähetysasemille) on noin 1000 km, alku- ja päätepisteenä Santa Cruz. ”The mission circlen” voi kulkkea joko bussilla tai autolla. Vaikka bussilla matkustaminen ei taida olla mukavin vaihtoehto, se on ainakin halpa. Bussien hinnat alkavat noin kahdesta eurosta lyhyimmillä osamatkoilla (esim. Santa Cruz – San Javier ~220 km, n. 4h) ja ovat noin 8 euroa pidemmillä (esim. Santa Cruz – San José ~740 km). Sellaiset summat olisivat ihan ok meidän budjetille, auton vuokraus taas maksaisi noin 750 euroa per viikko. San Rafaelin ja San Ignacion lähetysasemat sijaitsevat pääkohteemme Noel Kempff Mercadon kansallispuistoon vievän reitin varrella, mutta selvitettäväksi jää, onnistuuko pysähtyminen ja matkan jatkaminen kyseisissä paikoissa.

So what can we see in the Reductions and how do we get there? The best surviving wooden and adobe churches of the Jesuits are found in the Bolivian Jesuit missions. The towns are also more or less intact, most of them restorated (or being restored) to their original state. Some beautiful architecture is waiting to be discovered. There are also many other attractions such as local music, handcraft and art. The travelling distance of “the mission circle” (a roundtrip visiting all UNESCO missions ) is about 1000 km, starting and ending in Santa Cruz. There are basically two ways of going on “the mission circle”: by car or by bus. Even though the bus is maybe not the most comfortable option, it is at least cheap. Bus prices start from about 2 euros on short stretches (e.g. Santa Cruz San Javier ~220 km, 4 hours) and are about 8 euros for longer stretches (e.g. Santa Cruz – San José ~740 km), which should be definitely in our budget, whereas car-prices range about 750 euros per week. The reductions of San Rafael and San Ignacio are situated across the road to our main destination, Noel Kempff Mercado national park, but it’s not yet sure if there are any bus routes enabling this visit.

Concepciónin kirkko/Church of Concepción
Kaiken kaikkiaan siis aika mielenkiintoinen matkakohde, joka sopii mahdollisesti niille, jotka eivät halua pelkästään vaeltaa Juhlavaelluksella, vaan ovat enemmän kiinnostuneta kulttuurista.

All in all a quite interesting destination which suits probably those who do not only want to hike during our trip but are interested a little bit more in cultural aspects.

Lähteet/sources:

- Katharina, tiedonhankintaryhmän johtaja